ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com


Conditions of Use

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, μην χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα. To κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com μπορεί να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. To www.κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com διατηρεί το δικαίωμα να μην προμηθεύει παραγγελθέντα προϊόντα και να παρέχει πλήρη επιστροφή των χρημάτων, όταν και εάν οι συνθήκες είναι πέρα από τον έλεγχό μας, είτε προσωρινά είτε μόνιμα.Σε περίπτωση που η εταιρεία μας δεν θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων, προσωρινά ή μόνιμα, διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει μια πλήρη επιστροφή.

Περιορισμοί στη χρήση των υλικών.

Αυτή η ιστοσελίδα προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Οποιαδήποτε μορφή κειμένου ή γραφικού υλικού αντιγράψετε, εκτυπώσετε ή κατεβάσετε από την κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com παρέχονται με την προϋπόθεση, ότι είναι αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς και υπό όρους, ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε ή να διαγράψετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση που θα κατεβάσετε οποιουδήποτε λογισμικό από την ιστοσελίδα, το λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε φακέλων, εικόνων ενσωματωμένων στο ή παραχθεισών από το λογισμικό, και πληροφορίες οι οποίες συνοδεύουν το λογισμικό (συλλογικά, το «Λογισμικό») παρέχονται από εμάς σε εσάς με μη αποκλειστική εξουσιοδότηση. Το κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com δεν μεταβιβάζει τίτλο του Λογισμικού σε εσάς. Το κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com διατηρεί πλήρη και ολοκληρωμένο τίτλο του Λογισμικού, και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτού. Δεν μπορείτε να αναδιανέμετε, πωλήσετε, αποσυνθέσετε, αντίστροφα σχεδιάσετε, αποσυναρμολογήσετε, ή άλλως πως μειώσετε το Λογισμικό σε ανθρωπίνως αντιληπτή μορφή. Όλα τα εμπορικά σήματα και λογότυπα ανήκουν στο κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή η χρήση τους με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο ιστότοπος αυτός ελέγχεται και λειτουργεί από το κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com. χωρίς να εγγυάται, ότι το υλικό της ιστοσελίδας είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε άλλες τοποθεσίες. Όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα από άλλες τοποθεσίες, το πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωσή σας με τους εφαρμοζόμενους τοπικούς νόμους, εάν και στο βαθμό που οι τοπικοί νόμοι εφαρμόζονται.Λογισμικό από αυτήν την τοποθεσία στο web υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών σύμφωνα τους κανόνες Ηνωμένου Βασιλείου. Οποιοδήποτε λογισμικό που φορτώνεται από αυτή την ιστοσελίδα, φορτώνεται, εγκαθίσταται, και χρησιμοποιείται με δική σας ευθύνη. Οποιοδήποτε τέτοιο λογισμικό μπορεί να υπόκειται σε ελέγχους εξαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου. Κανένα λογισμικό δεν μπορεί να φορτωθεί ή άλλως να εξαχθεί ή να επανεξαχθεί (α) στην Κούβα, στο Ιράν, στη Βόρεια Κορέα, στη Συρία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα (ή σε υπήκοο ή κάτοικο) στην οποία το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιβάλει εμπορικό αποκλεισμό ή (β) σε οποιονδήποτε από τη λίστα των Ειδικών υπηκόων του αγγλικού Υπουργείου Οικονομικών ή από τον πίνακα των μη εγκεκριμένων

Δήλωση Αποποίησης & Περιορισμού της Ευθύνης

Το κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com διατηρεί το δικαίωμα προσθήκης, διαγραφής ή τροποποίησης οποιωνδήποτε ή όλων των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς ειδοποίηση.

Το υλικό που διατίθεται στη συγκεκριμένη δικτυακή τοποθεσία, παρέχεται "ως έχει" χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή η σιωπηρή. το κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com δεν εγγυάται, ότι οι λειτουργιές, που περιέχονται στα στοιχειά του ισότοπου, θα είναι συνεχείς και χωρίς σφάλματα όσον αφορά την ορθότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή άλλως.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς περιορισμό σε αυτήν, της αμέλειας, δεν θα ευθύνεται το κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com για οποιεσδήποτε ειδικές η επακόλουθες η γενικές ζημίες οι οποίες προκύπτουν από την χρήση η την ανικανότητα χρήσης της ιστοσελίδας και/η του υλικού στην ιστοσελίδα αυτή, έστω και αν εμείς η ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του ηλ. Καταστήματος κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. σε καμία περίπτωση το κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη προς εσάς για ζημίες, απώλειες και αίτιες αγωγών (είτε σε σύμβαση, σε αστικό δίκαιο (συμπεριλαμβανόμενης, αλλά χωρίς περιορισμό σε αυτήν, της αμέλειας), η άλλως πως) για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα αυτή.

Το κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com δεν ισχυρίζεται ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση, σχετικά με τις πληροφορίες το περιεχόμενο ιστοσελίδων της εταιρείας κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com. το κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com με το παρόν αποποιείται οποιασδήποτε δήλωσης η εγγύησης, είτε ρητής, είτε τεκμαιρόμενης, στηριζόμενης στο νόμο, σε σύμβαση η αλλού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιονδήποτε εγγυήσεων εμπορικότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, κυριότητας η μη-παραβιάσεις σε καμία περίπτωση το κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, συμπεριλαμβανόμενης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, ειδικής ( συμπεριλαμβανομένου του διαφυγόντος κέρδους), παρεπόμενης η τυχαίας ζημιάς, που τυχόν θα προκύψει από η σχετίζεται με την ύπαρξη η χρήση ιστοσελίδων της εταιρίας κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com, και/η με πληροφορίες η περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε ιστοσελίδες της εταιρίας κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com, ανεξάρτητα από το εάν έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα.

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ.

Σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους

Το κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com δεν κάνει κανενός είδους εκπροσώπηση που να σχετίζεται με το περιεχόμενο οποιωνδήποτε άλλων ιστοσελίδων στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας. Το κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com δεν έχει κανένα έλεγχο επί οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή πηγής τα οποία παρέχονται από εταιρείες ή πρόσωπα πέραν της κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com

**************************************************************** TERMS AND CONDITIONS OF USE PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS SITE. By using this site, you signify your agreement to these Terms and Conditions. If you do not agree to these Terms and Conditions, do not use this site. κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com may modify these Terms and Conditions at anytime. κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com reserve the right to not supply goods ordered and offer a full refund when and if circumstances are beyond our control due to situations beyond our control either temporally or permantly.

Restrictions On Use of Materials.

This site is copyright protected. Any textual or graphic material you copy, print, or download is licensed to you by κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com for your personal, non-commercial home use only, provided that you do not change or delete any copyright, trademark or other proprietary notices.

If you download software from the site, the software, including all files and images, contained in or generated by the software, and accompanying data (together referred to as "Software") are deemed to be licensed to you by κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com, for your personal, non-commercial home use only. κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com does not transfer either the title or the intellectual property rights to the Software and κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com retains full and complete title to the Software as well as all intellectual property rights therein. You may not sell, redistribute or reproduce the Software, nor may you decompile, reverse engineer, disassemble or otherwise convert the Software to a human-perceivable form. All trademarks and logos are owned by κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com and you may not copy or use them in any manner.

This site is controlled and operated by κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com. It makes no representation that materials in the site are appropriate or available for use in other locations. Those who choose to access this site from other locations do so on their own initiative and are responsible for compliance with local laws, if and to the extent local laws are applicable. Software from this site is subject to U.K. export controls. No software from this site may be downloaded or exported or re-exported into (or to a national or resident of) Cuba, Iraq, Libya, North Korea, Iran, Syria or any other country to which the U.K. has embargoed goods to. By downloading or using the software, you represent and warrant that you are not located in, under the control of, or a national or resident of any such country or on any such list.

Disclaimers and Limitation of Liability; Forward-Looking Statements

κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com, move or delete portions of, or may add to, this web site from time to time.

THE MATERIALS IN THIS SITE ARE PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND EITHER EXPRESS OR IMPLIED. STAINLESS AUTOMOTIVE FASTENINGS LTD DOES NOT WARRANT OR MAKE ANY REPRESENTATIONS REGARDING THE USE OR THE RESULTS OF THE USE OF THE CONTENT OR OTHER MATERIALS IN THIS SITE IN TERMS OF THEIR CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY, OR OTHERWISE.

The fact that a document is available on this site does not mean that the information contained in such document has not been modified or superseded by events or by a subsequent document. Stainless Automotive Fastenings Ltd has no duty or policy to update any information or statements contained on this site and, therefore, such information or statements should not be relied upon as being current as of the date you access this site. Moreover, any portion of the materials available on this site may include technical inaccuracies or typographical errors. Changes may be made from time to time without notice to the materials available on this site, the Software and to the products described on this site.

TO THE FULLEST EXTENT PERMISSABLE PURSUANT TO APPLICABLE LAW, STAINLESS AUTOMOTIVE FASTENINGS LTD DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. STAINLESS AUTOMOTIVE FASTENINGS LTD DOES NOT WARRANT THE ACCURACY, COMPLETENESS OR USEFULNESS OF ANY INFORMATION CONTAINED ON THIS SITE. STAINLESS AUTOMOTIVE FASTENINGS LTD DOES NOT WARRANT THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE MATERIALS AVAILABLE ON THIS SITE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, THAT DEFECTS WILL BE CORRECTED, OR THAT THE MATERIALS, THIS SITE OR THE SERVER THAT MAKES THEM AVAILABLE ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS. YOU WILL ASSUME THE ENTIRE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR AND CORRECTION.

UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, NEGLIGENCE, SHALL STAINLESS AUTOMOTIVE FASTENINGS LTD BE LIABLE FOR ANY SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES THAT RESULT FROM THE USE OF, OR THE INABILITY TO USE, SITE OR ANY DOWNLOADED MATERIALS, EVEN IF STAINLESS AUTOMOTIVE FASTENINGS LTD OR ITS REPRESENTATIVE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT SHALL STAINLESS AUTOMOTIVE FASTENINGS LTD TOTAL LIABILITY TO YOU FROM ALL DAMAGES, LOSSES, AND CAUSES OF ACTION (WHETHER IN CONTRACT, OR OTHERWISE) EXCEED THE AMOUNT YOU PAID TO STAINLESS AUTOMOTIVE FASTENINGS LTD , IF ANY, FOR PRODUCTS PURCHASED ON THIS SITE.

APPLICABLE LAW MAY NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, OR THE ABOVE LIMITATIONS OF LIABILITY, SO THE ABOVE EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

Links to Other Web Sites

Stainless Automotive Fastenings Ltd makes no representation whatsoever regarding the content of any other web sites which you may access from this site. When you access a non Stainless Automotive Fastenings Ltd web site, please understand that it is independent from Stainless Automotive Fastenings Ltd and that Stainless Automotive Fastenings Ltd has no control over the content on that web site. A link to a non Stainless Automotive Fastenings Ltd web site does not mean that Stainless Automotive Fastenings Ltd endorses or accepts any responsibility for the content or use of such web site.

Submissions

Should any viewer of a document on this web site respond to Stainless Automotive Fastenings Ltd with information including feedback data, such as questions, comments, suggestions, or the like regarding the site, or the content of any item, such information shall be deemed to be non-confidential and Stainless Automotive Fastenings Ltd shall have no obligation of any kind with respect to such information. In addition, Stainless Automotive Fastenings Ltd shall be free to reproduce, use, disclose, display, exhibit, transmit, perform, create derivative works, and distribute the information to others without limitation, and to authorize others to do the same. Further, Stainless Automotive Fastenings Ltd shall be free to use any ideas, concepts, know-how or techniques contained in such information for any purpose whatsoever, including, but not limited to, developing, manufacturing and marketing products and other items incorporating such information. This paragraph is not intended to apply to any personal information about you (such as name, mailing address and e-mail address), the use of which will be governed by Stainless Automotive Fastenings Ltd Privacy Statement.

In consideration of Stainless Automotive Fastenings Ltd continuing efforts to enhance and improve these products and to respond to feedback from users, you agree to transfer such ideas, concepts, know-how and techniques to Stainless Automotive Fastenings Ltd without any compensation. You agree to execute any and all documents that Stainless Automotive Fastenings Ltd may reasonably request in connection with confirming Stainless Automotive Fastenings Ltd ownership of and unlimited right to use such ideas, concepts, know-how and techniques.

You are solely responsible for the content of any comments you make. You agree that no comments submitted by you to this web site will: (i) violate any right of any third party, including copyright, trademark, privacy or other personal or proprietary rights; (ii) be or contain libelous or otherwise unlawful, abusive, or obscene material or constitute the misappropriation of the trade secrets of any third party; and (iii) disparage the products or services of any third party. You agree not to submit any personal information (other than your email address or user name) through email sent to other users or messages posted on this site by you.

Termination.

This Agreement is effective unless and until terminated by either you or Stainless Automotive Fastenings Ltd. You may terminate this Agreement at any time by no longer using this web site, provided that all prior uses of this web site shall be governed by this Agreement. Stainless Automotive Fastenings Ltd may terminate this Agreement at any time and without notice, and accordingly deny you access to this web site, in Stainless Automotive Fastenings Ltd sole discretion for any reason, including your failure to comply with any term or provision of this Agreement. Upon any termination of this Agreement by either you or Stainless Automotive Fastenings Ltd, you must promptly destroy all materials downloaded or otherwise obtained from this web site, as well as all copies of such materials, whether made under the terms of this Agreement or otherwise.

Click Here to see Stainless Automotive Fastenings Ltd Privacy Statement.

© 2010 All Rights Reserved
Back
Your IP Address is: 3.238.24.209
Copyright © 2022 Κατάστημαανοξείδωτωνσυνδετήρων.com.